Kurser om genus, sexualitet och normkritisk pedagogik, Jan-March 2009, Sweden

Under våren 2009 ger Amnesty International i samarbete med Sensus två olika kurser med fokus på genus, sexualitet och normkritisk pedagogik:

 • Verktyg för jämställdhetsarbete i en skolkontext. Grundkurs om genus och mänskliga rättighete
 • Normkritik och queerpedagogik. Likabehandlinsarbete med fokus på genus- och sexualitetsnormer

Kurserna ges i Stockholm, Göteborg och Malmö och vänder sig framförallt dig till som är verksam i skolans äldre årskurser, men är användbara för alla som jobbar med barn och ungdomar.
För mer information om kurserna, vänligen se nedan.
Anmälan till båda kurserna sker via www.amnesty.se, amnestyakademin#amnesty.se, eller 08-729 02 00
Varmt välkomna!


Verktyg för jämställdhetsarbete i en skolkontext

Grundkurs om genus och mänskliga rättigheter
Kursen syftar till att ge verktyg för en mer jämställd och inkluderande undervisning. Frågor kring jämställdhet kopplat till mänskliga rättigheter belyses liksom vad genus innebär ur ett rättighets­perspektiv. Under kursdagen ges en introduktion till mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Det blir en genomgång av vad sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön och sexuell läggning är, och vilka typer av kränkningar som förekommer i skolan. Vi tittar också närmare på lika­behandlingslagen för skolan. Och vad säger läroplanen? Kursen bygger även på erfarenhetsutbyte, där vi ser på hinder och framgångar i jämställdhetsarbetet. Vi ger också tips på hur du kan skapa en mer jämställd och inkluderande undervisning.
I kursen blandas föreläsningar med interaktiva övningar och diskussioner. Kursen är lämplig för dig som arbetar med ungdomar på högstadiet och gymnasiet.
Kursdatum:

 • Stockholm 29 januari (anmälansenast16/1)
 • Göteborg26 februari(anmälansenast13/2)
 • Malmö12 februari(anmälansenast30/1)

Kursinformation:

 • 600 KR inkl material
 • halvdag kl13-17
 • inga förkunskaper krävs


Normkritik och queerpedagogik
Likabehandlingsarbete med fokus på genus och sexualitetesnormer

Kursen syftar till att undersöka normers konsekvenser för barn och elevers rättigheter och möjligheter i skolan, samt hur man som vuxen i skolan kan arbeta med normkritik och queerpedagogik. Under dagen fördjupar vi oss, genom föreläsning, samtal, övningar och reflektion, i begrepp som heteronormativitet, tolerans- och queerpedagogik samt intersektionalitet. Kursen tar utgångspunkt i interna­tionella och svenska dokument som reglerar mänskliga rättigheter i en skolkontext, men tittar även på queerteori likväl som på praktiska erfarenheter och berättelser från skolans värld. Syftet är att förse deltagarna med kunskap, inspiration och konkreta strategier för ett normkritiskt likabehandlingsarbete.
Kursdatum:

 • Stockholm 3 mars (anmälan senast 18/2)
 • Göteborg 24 mars (anmälan senast 11/3)
 • Malmö 31 mars (anmälan senast 18/3)

Kursinformation:

 • 600 kr inkl material
 • halvdag kl13-17
 • kursen kan ses som en fördjupningskurs till ”Verktyg för ett jämställdhetsarbete i en skolkontext”. Det är dock inte ett krav att du har gått den kursen innan, men det är bra om du sedan tidigare har kunskaper i frågor som rör genus- och sexualitetsnormer och likabehandlingsarbete

aus: genus@genus.gu.se

Schreibe einen Kommentar